БУКВИ Ь, Е В СУФІКСАХ НА ОЗНАЧЕННЯ

ПЕСТЛИВОСТІ І НЕПОВНОТИ ОЗНАКИ

(-ЕНЬК-, -ЕСЕНЬК-, -ІСІНЬК-, -ЮСІНЬК-, -УВАТ-, -ЮВАТ-)

*Переписати прикметники, виділити в них твірні основи та словотвірні суфікси. Які суфікси надають прикметникам значення пестливості? Які – неповноти ознаки?

Розумненький, ріднесенький, простісінький, товстуватий, синюватий, грубуватий, шахраюватий, малюсінький, вірнесенький, короткуватий, молодцюватий, злодійкуватий.

*Суфіксальним способом утворити від поданих прикметники зі значенням пестливості та зі значенням неповноти ознаки.

Вузький, малий, коричневий, сизий, уредний, круглий, кислий, темний, єхидний, дивний.

* Дібрати 4 прикметники з суфіксами –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, які можна використати у висловлюванні на тему “Наймолодший у нашій родині”. Прикметники записати, пояснити їх написання. Усно скласти таке висловлювання (обсяг - 3 - 4 реч.), увівши до нього дібрані прикметники.

*Пояснювальний диктант. Прикметники підкреслити, виділити в них словотвірні суфікси. Яких значень надають вони прикметникам?

Побратався сокіл із сивеньким орлом (Нар.творч.). Князь наш яснесенький, місяць повнесенький лагідно сяє (С.Черкасенко). А удосвіта край покосу в молоці сизуватім туману заблукали берізки босі… (П.Малєєв). Та всі гнізда порожнісінькі були. Тільки в одному лежало рябесеньке яєчко з того літа, легеньке, з дірочкою. (В.Винниченко). Приземкуваті степові сади надихались туманів і поснули. (П.Куценко).

* Відповідно до поданих лексичних значень дібрати й записати прикметники з суфіксами –уват (-юват). 2-3 слова увести до самостійно складених речень.

1.Який своєю зовнішністю, незграбними рухами нагадує ведмедя.

2.Який має домішку остюків ( про борошно, хліб).

3.Подібний формою до діжки, товстий.

4.З темною шкірою обличчя, смаглявий.

Для довідок.

Ведмедикуватий. Остюкуватий. Діжкуватий. Жукуватий.

*Скласти та записати словникові статті, що витлумачують лексичне значення слів витрішкуватий, глянцюватий.

*Словосполучення сивувате волосся, кущуваті брови, блідуваті щоки, зморшкуваті руки, важкувата хода увести до самостійно складеного висловлювання на тему “Найстарший у нашій сім’ї”. Висловлювання записати.

* Подані синонімічні ряди закінчити прикметниками із з суфіксами –уват

(-юват).

1.Незграбний, неповороткий, вахлакуватий, зателепкуватий, тюхтіюватий, …

2.Нетямущий, безтолковий, придуркуватий, шелепуватий, …

3.Лютий, роздратований, розгніваний, несамовитий, …

4. Похмурий, понурий, відлюдкуватий, …


3048727717288720.html
3048842243830147.html
    PR.RU™